Fiscale aftrekbaarheid plug-inhybride wagens in 2023

De fiscaliteit voor plug-inhybrides ondergaat de komende jaren heel wat veranderingen. Op deze pagina geeft Volvo u een overzicht van wat recent veranderde en wat er nog staat aan te komen.

De toekomst van fiscale voordelen

2023

De fiscale aftrekbaarheid voor brandstof halveert vanaf 1 januari. Vanaf 1 juli 2023 start een uitdoofscenario en vermindert eveneens de aftrekbaarheid van de aankoop van plug-inhybrides.

2026

De aankoop van niet-emmissieloze wagens zijn niet langer fiscaal aftrekbaar.

2028

Wagens met een verbrandingsmotor die zijn aangekocht tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026, waaronder plug-inhybrides, genieten niet langer van fiscale voordelen. Volledig elektrische wagens behouden wel nog tot 90% van hun aftrekbaarheid.

Wat verandert er voor u?

Vanaf 1 januari 2023 veranderde de fiscale aftrekbaarheid rond plug-inhybrides (PHEV) voor de eerste keer. Het belastingvoordeel op fossiele brandstoffen werd met 50% verminderd voor nieuwe PHEV’s. Dat betekent: voor wagens die worden besteld vanaf 1 januari 2023. De aankoop en de kosten voor elektrisch opladen gelinkt aan die wagen blijven wel nog steeds 100% aftrekbaar voor de volledige levensduur.

Fiscaal aftrekbaar tot 2028

De komende jaren wordt de fiscale regeling voor PHEV’s nog verder aangepast. Nog in 2023 neemt Wagens die worden besteld vanaf 1 juli 2023 verliezen stelselmatig aan fiscale aftrekbaarheid; dit geldt eveneens voor nieuwe leasingcontracten. PHEV’s die worden besteld vanaf 1 juli 2023 zijn in 2025 nog maximaal 75% aftrekbaar. De brandstof blijft 50% aftrekbaar, terwijl dat voor de kost voor elektrisch opladen 100% blijft.

Vanaf 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid verder zakken naar maximaal 50% - het exacte percentage is afhankelijk van de uitstoot en de energiecapaciteit van de batterij. Vanaf 2027 is dat nog maximaal 25% en vanaf 2028 vallen alle fiscale voordelen weg voor wagens met verbrandingsmotoren. Wagens die worden besteld vanaf 1 januari 2026 genieten eveneens niet langer van fiscale voordelen. Voor volledig elektrische wagens blijven deze wel nog geruime tijd doorwerken.

Bovendien neemt vanaf 2025 de CO2-bijdrage stapsgewijs toe. In 2027 zal deze uitkomen op 5,5 keer de waarde die u vandaag moet betalen meer bij de aankoop van een PHEV.

Wat u moet weten over de fiscale hervormingen

Ja, als u deze bestelt vóór 1 juli 2023 is de aankoopprijs nog 100% aftrekbaar. Bestelt u de wagen na deze datum, dan zakt de aftrekbaarheid naar maximum 75%.

Voor een belastingplichtige koper betekent ‘besteld’ de opstelling en ondertekening van het bestelformulier vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving (1 juli 2023). Voor leasewagens is de datum waarop het leasecontract wordt afgesloten belangrijk: koopt u later de wagen over, dan geldt dit niet als nieuwe aankoop. Als het leasecontract wordt afgesloten vóór 1 juli 2023 gelden de huidige regels.

Wagens die worden besteld nà 31 december 2022 kunnen rekenen op een fiscale aftrekbaarheid van 50% op de fossiele brandstof. Voor het elektrisch laden blijft het voordeel 100% aftrekbaar.

De nieuwe regelgeving is van toepassing op zowel nieuwe wagens, stockwagens, leasingcontracten als tweedehandswagens.

De fiscale aftrekbaarheid van uw wagen wordt berekend op basis van de uitstoot en de energiecapaciteit van de batterij.

Nee, deze regels zijn van toepassing op de aanschaf en het verbruik van zowel wagens, laadpalen, laadinfrastructuur en het mobiliteitsbudget. Laat u dus steeds goed begeleiden en informeren.